• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Τύποι Υπηρεσιών

#Κατασκευή Εκ Γενετής

#Διαλειτουργικές Λύσεις

#Εξειδικευμένη Μηχανική

#Ειδικοί Έργων

Δραστηριοποιούμαστε σαν ανάδοχοι έργων EPC (Σχεδίαση-Προμήθεια-Κατασκευή) ή EPCM (Σχεδίαση-Προμήθεια-Κατασκευή-Διαχείριση) και αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη από μίας απλής υπηρεσίας ενός μηχανικού έως την παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων «με το κλειδί στο χέρι».
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες ευρέος φάσματος προς διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών μας. Είμαστε ευέλικτοι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του πελάτη και να προσφέρουμε σε κάθε πιθανό ζητούμενο συνδυασμό υπηρεσίες συμβουλευτικές, μελετητικές, κατασκευής, διαχείρισης έργων και υπηρεσίες θέσης σε λειτουργία (commissioning).
Η εξειδίκευσή μας και οι αυξημένες εταιρικές δυνατότητες μας καθιστούν χρήσιμο συνεργάτη για τους πελάτες μας. Xωρίς να χρειάζεται να ασχοληθεί ο πελάτης, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μηχανικού, τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και προσλαμβάνοντας τους σωστούς εργολάβους. 

Αναλυτικές Υπηρεσίες

Analytical table of services per section.

Τύπος Συμβάσεων

#Όλοι οι Τύποι

#Πολυμορφία 

Συνεργαζόμαστε με όλους τους τύπους συμβάσεων, από συμβάσεις χρόνου και υλικών (Time and Material) έως αυτά με απολογιστικό υπολογισμό της εργολαβικής αποζημίωσης, καθώς και με σταθερό ή κατ’ αποκοπήν τίμημα. Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη ποικιλομορφίας σε έργα και πελάτες. Με βάση τη διαδικασία υποβολής προσφορών των έργων, το αντικείμενο και την πολυπλοκότητα, ανταποκρινόμαστε με ευελιξία στην αβεβαιότητα των οικονομικών περιβαλλόντων και των αναγκών των πελατών, προσφέροντας τη δυνατότητα να εργαστούμε κάτω από διαφορετικούς τύπους προσέγγισης.
Στόχος μας είναι να μειώσουμε τους κινδύνους τόσο για τους πελάτες μας όσο και για εμάς.


τυποι συμβολαιων: σταθερο, αποζημίωση, χρονου και υλικών