• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Υπηρεσίες Διαχείρισης
Εγκαταστάσεων

Λειτουργία

Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη των έργων μας, συμπεριλαμβάνοντας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας τη λειτουργία των νέων έργων. Πέραν αυτών, προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες διαχείρισης των εγκαταστάσεων στους πελάτες μας.

Με την καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε έργο, πριν και μετά την κατασκευή, αποσκοπούμε να διασφαλίσουμε την λειτουργικότητα, και την αποτελεσματικότητα του έργου. Η λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων του έργου οδηγεί σε μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και δημιουργεί δυνατή και μακροχρόνια σχέση. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία αποτελεσματικής δομής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, με απώτερο στόχο το μειωμένο κόστος λειτουργίας του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, εδραιώνουμε την εμπιστοσύνη μας με τους εταιρικούς πελάτες.

Big elegant round building

Roof mep installation


Οι υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ενσωματώνουν υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής, βελτιστοποιούν τα προσφερόμενα προϊόντα στους πελάτες μας, αυξάνουν τη φήμη μας ως κορυφαίος πάροχος κατασκευαστικών υπηρεσιών σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των προϊόντων και μας καθιστούν έναν ισχυρό συνεργάτη για τους πελάτες μας. Παράλληλα με τις αναπτυξιακές δραστηριότητες, προσθέτουν μετρήσιμο σταθερό μέγεθος στην εταιρεία μας και ενισχύουν την αξία του χαρτοφυλακίου μας.


Επιπλέον, δεσμευμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας και στις ανάγκες των καιρών μας, προσφέρουμε υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας με απόκτηση ενεργειακών δεδομένων και ελέγχους ενέργειας που προέρχονται από προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.