• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Έργων

Τα έργα ανάπτυξής με τα οποία κυρίως δραστηριοποιούμαστε είναι η ανάπτυξη ακινήτων για χρήση κατοικίας και η ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης είναι μέν εντάσεως κεφαλαίου, όμως εάν προγραμματιστούν σωστά μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές αποδόσεις στο επενδυμένο κεφάλαιο. Πέραν αυτού, έχουν και μία σημαντική παράπλευρη ωφέλεια διότι δίνουν μέγεθος και σταθερή ροή έργων στην εταιρία. Επιθυμία μας είναι μέσω των δραστηριοτήτων ανάπτυξης να αποκτήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο.

Παραγωγή Πράσινης Ενέργειας

Η παραγωγή ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι ένας κλάδος που δραστηριοποιούμαστε δυναμικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα έργα αυτού του είδους απαιτούν υψηλά κεφάλαια, έχουν πολλούς γραφειοκρατικούς σκοπέλους που πρέπει κανείς να υπερκεράσει, καθώς και μεγάλο χρόνο αποεπένδυσης. Αν όμως ενταχθούν σε κυβερνητικά προγράμματα επιδότησης μπορούν εύκολα να χρηματοδοτηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα και έτσι να δώσουν ικανοποιητική εξασφαλισμένη απόδοση, αλλά και μέγεθος στην εταιρία μας.

Περισσότερα για Πράσινη Ενέργεια​

Ανάπτυξη Ακινήτων

Η ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων είναι μία συνεχής διαδικασία εξεύρεσης οικοπέδου, καθορισμού του τελικού προϊόντος, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, προώθησης και πώλησης.

Η Κατασκευή πράσινων κατοικιών με φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο υλικά κατασκευής και με μειωμένες ενεργειακές ανάγκες πιστεύουμε ότι είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά στον κλάδο καθώς και μία ευκαιρία για διαφοροποίηση.

Διαθέσιμες Ιδιοκτησίες προς Πώληση​

Solar park on green fields

House with swimming pool