• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Τεχνογνωσία Υψηλής Τεχνολογίας#ΜΕP, HVAC

#Φαρμακοβιομηχανία

#Βιομηχανία Πετρελαίου

#Εξοικονόμιση ΕνέργειαςΕκμεταλλευόμενοι τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας, έχουμε παραδώσει έργα "ελεγχόμενου περιβάλλοντος" στην αιχμή της τεχνολογίας, με αυστηρές προδιαγραφές και αυξημένες απαιτήσεις αυτοματισμών. Έχουμε εξυπηρετήσει τομείς όπως διυλιστήρια και παραγωγή ειδικών χημικών προϊόντων, φαρμακευτική & βιοτεχνολογία, αγορά τροφίμων και προϊόντων διατροφής και εξοικονόμησης ενέργειας.


Η Novaco προσφέρει το πλήρες φάσμα των Μηχανικών, Ηλεκτρικών και Υδραυλικών λύσεων και καλύπτει σχεδόν κάθε ανάγκη που μπορεί να έχει ο πελάτης μας, είτε σχεδιάζοντας μια νέα εγκατάσταση είτε ανακαινίζοντας μια υπάρχουσα. Οι υπηρεσίες μας ποικίλουν από τον αυτοματισμό ελέγχου, τις εξελιγμένες εγκαταστάσεις HVAC, τη διανομή Mέσης Τάσης, τους αγωγούς καθαρών μέσων, τις τεχνολογίες και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας έως τον εξοπλισμό ελέγχου και τα συστήματα κατάσβεσης σε ελεγχόμενα και ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα.


Η ενδοεταιρική κάθετη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και η επιχειρησιακή αντίληψη της εταιρίας, μας συμβάλουν τα μάλα ώστε οι υπηρεσίες Η/Μ να πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας, και εφαρμογής, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις.


Υλοποιούμε τα έργα με επαγγελματισμό, βασιζόμενοι στην ικανότητά μας της μηχανικής προστιθέμενης αξίας.

A sterilized ceiling of pharmaceutical industry
Mep installation in open space
A high tech interior of industry