• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Πολυπλοκότητα

Σε εγκαταστάσεις ειδικευμένων κλάδων όπως της βιομηχανίας και των κατοικιών υψηλής αξίας (high end) η ανάγκη για ανώτερη ποιότητα προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις και αυξημένη πολυπλοκότητα. Αυτές οι εγκαταστάσεις χρειάζονται γνώση, αντίληψη, διασφάλιση ποιότητας και μηχανική προστιθέμενης αξίας. Για αυτό το λόγο, επικεντρωνόμαστε σε αυτά. Είναι διαχρονικός στόχος μας να συμμετέχουμε σε τέτοια έργα είτε ως υπεργολάβοι, είτε ως γενικοί εργολάβοι.

PLC/Scada/EMS

Ο εξελιγμένος αυτοματισμός ελέγχου είναι και θα συνεχίσει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι ακόμη και των μικρότερων βιομηχανικών, εμπορικών, και οικιακών εφαρμογών και μηχανημάτων.
Παρέχουμε έλεγχο διεργασιών με PLC, συστήματα διαχείρισης κτιρίων - BMS, συστήματα παρακολούθησης περιβάλλοντος - EMS, Παρακολούθηση & Διαχείριση Ενέργειας, Συστήματα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων - SCADA, λύσεις Γραφικής Διασύνδεσης Χρήση - GUI.

Καθαροί Χώροι (Clean Rooms)

Η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων, τα ηλεκτρονικά, τα νοσοκομεία και τα κέντρα δεδομένων (data centers) δεν μπορούν να επιτύχουν την επιθυμητή ποιότητα προϊόντος χωρίς ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Προσφέρουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις καθαρών χώρων. Έχουμε συμμετάσχει επιτυχώς στην ολοκλήρωση εγκαταστάσεων βαθμού Β στη φαρμακευτική βιομηχανία.

Αρχιτεκτονικά Τελειώματα

Η επιδίωξη της αισθητικής τελειότητας είναι το πάθος μας σε καινοτόμα αρχιτεκτονικά έργα. Θέλουμε να «μπαίνουμε στα παπούτσια» του αρχιτέκτονα πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, και κατά την εγκατάσταση. Παραδίδουμε άρτιες κατασκευές, με ιδιαίτερη μέριμνα σε όλες αυτές τις λεπτομέρειες αισθητικής που χρειάζεται να ενσωματωθούν και που καθιστούν ένα έργο μία θετική ζωντανή εμπειρία για τους χρήστες του.

Electromechanical installation

HOSPITAL INTENSIVE CARE SURGERY

Complex and elegant stairs construction multi floor