• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Η/Μ Eγκαταστάσεις

#Πλήρεις Υπηρεσίες

#Εξειδίκευση

Έχουμε δυνατότητα καθετοποιημένης κατασκευής Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων με δικούς μας πόρους σε τομείς όπως: Αυτοματισμοί, Μέση Τάση, Κλιματισμός, Καθαρά Μέσα (Clean Media), Υγραέριο/Φυσικό Αέριο, Φωτοβολταϊκά, Συστήματα κατάσβεσης κ.α. Η Novaco διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στην παροχή λύσεων απαιτητικών Ηλεκτρολογικών και Μηχανικών εφαρμογών.
Επιπλέον, έχουμε περισσότερα από 25 χρόνια αποδεδειγμένου ιστορικού στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία απαιτητικών Η/Μ εγκαταστάσεων σε βιομηχανικά, εμπορικά και οικιστικά κτίρια.
Η αναβάθμιση κατά τη διάρκεια ζωής και η ανακαίνιση στο τέλος του κύκλου ζωής, ακόμη και σε κρίσιμες γραμμές αδιάλειπτων διαδικασιών και συνεχόμενης λειτουργίας, είναι σημαντικός διαφοροποιός παράγοντας των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.
Η ισχυρή κατανόηση των διαδικασιών και των κανονιστικών απαιτήσεων, μαζί με την εμπειρία μας τόσο στην εγκατάσταση όσο και στη διαχείριση εγκαταστάσεων, μας δίνει ένα αξιοσημείωτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών.

services: automation, LPG/NPG, MV Distribution, hvac, suppression, clean media, atex installation

Οι υπηρεσίες που εμπίπτουν στον τομέα της εξειδίκευσής μας είναι οι αυτοματισμοί ελέγχου διεργασιών και κτιρίων, η διανομή Μέσης Τάσης (MV), οι εξελιγμένες εγκαταστάσεις Θέρμανσης -Αερισμού -Κλιματισμού (HVAC), Clean media pipework και χώροι και τα εξαρτήματα ελέγχου, οι εγκαταστάσεις Υγραερίου & Φυσικού Αερίου (LPG / LNG), τα διασυνδεδεμένα και μη στο δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα κατάσβεσης. .

Electrical panels array

Pipes electromechanical installation.

Suppression system part 1
Suppression system part 2

Suppression system part 3