• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Ποιοί Είμαστε

#Κατασκευή

#Εξελιγμένα Έργα

#Διεθνείς Πελάτες

Η Novaco είναι μια αξιόπιστη τεχνική εταιρεία με αποδεδειγμένο ιστορικό 25 ετών στην επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων για εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Προσφέρουμε πλήρες φάσμα υπηρεσιών από την σύλληψη της ιδέας έως την ολοκλήρωση του έργου και παρέχουμε υπηρεσίες μηχανικού, προμήθειας, κατασκευής και επίβλεψης.

• Η κύρια δραστηριότητα μας είναι η κατασκευή, αλλά προσφέρουμε και υπηρεσίες διαχείρισης - συντήρησης των εγκαταστάσεων δημιουργώντας μακροχρόνιους δεσμούς με τους πελάτες μας.

• Εξυπηρετούμε τον οικιστικό, τον εμπορικό και τον βιομηχανικό τομέα. Μεταξύ άλλων, έχουμε υλοποιήσει έργα για γραφεία, συγκροτήματα διαμερισμάτων, πολυτελείς κατοικίες, εξοχικές κατοικίες, νοσοκομεία, καταστήματα λιανικής, επαγγελματικές αποθήκες και εξειδικευμένα βιομηχανικά εργοστάσια που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας.


Η Novaco δεν είναι απλώς μία ακόμη κατασκευαστική εταιρεία.

Εστιάζουμε σε μικρής έως και μεγάλης κλίμακας έργα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μηχανικού και υψηλή εξειδίκευση. Μπορούμε να ενσωματώσουμε επιτυχώς σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο και την πιο περίπλοκη εργασία.

modern building corporate headquarters


Τοπική Εταιρία - Διεθνής Τεχνογνωσία

Από την ίδρυσή της εταιρίας, έχουμε εξελιχθεί από έναν μικρό τοπικό εργολάβο σε έναν διεθνή υπεργολάβο ή γενικό εργολάβο απαιτητικών έργων.


Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά έχουμε επίσης δραστηριοποιηθεί σε μεγάλα, σύγχρονα και σύνθετα έργα στο εξωτερικό σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ. 


Η έκθεση σε έργα του εξωτερικού και η αποκτηθείσα εμπειρία από αυτά, έχει εσωτερικά αξιοποιηθεί και συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Μηχανικού με Προστιθέμενη Αξία

Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι οι υπηρεσίες μηχανικού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, κυρίως από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μέχρι και την υλοποίησή του, προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις παραλείψεις, λάθη και αποκλίσεις του σχεδιασμού και να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αφοσίωση, η τεχνογνωσία και η καινοτομία είναι βασικά συστατικά των προσφερόμενων υπηρεσιών μηχανικού που οδηγούν στη δημιουργία προτάσεων “μηχανικής εξοικονόμησης” (value engineering) με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πελάτη μας. Έτσι επιτυγχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων με ενέργειες που προάγουν την τεχνολογία, την καινοτομία, και την ποιότητα.

aurora factory building

mechanical installation oil company

Δέσμευση στον πελάτη & την ποιότητα

Ανεξάρτητα από το μέγεθος έργου και τον τομέα, η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη σε κάθε έργο. Ολοκληρώνουμε και παραδίδουμε κάθε έργο, με σχολαστικό σχεδιασμό, έμφαση στη λεπτομέρεια και πλήρη κατανόηση όλων των διαδικασιών ανάπτυξης και κατασκευής του.


Η εμπειρία μας σε εξελιγμένα και απαιτητικά έργα και η δέσμευσή μας στην ποιότητα, παρέχουν στους πελάτες μας τη σιγουριά ότι η ομάδα μας παραδίδει τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος, πιο αποτελεσματικά, πιο οικονομικά και με τα υψηλότερα πρότυπα.

Υλοποιούμε Σύνθετα Έργα

Εστιάζουμε σε μικρής έως και μεγάλης κλίμακας έργα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μηχανικού και υψηλή εξειδίκευση. Μπορούμε να ενσωματώσουμε επιτυχώς σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο και την πιο περίπλοκη εργασία. Διαφοροποιούμαστε έναντι των άλλων εταιρειών λόγω της ικανότητάς μας να προσφέρουμε υπηρεσίες μηχανικού υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας σε εξεζητημένα κατασκευαστικά αντικείμενα.

Η ηγεσία της Novaco εμπλέκεται προσωπικά σε κάθε έργο, εργαζόμενη υπό τον τριπλό περιορισμό του κόστους - χρόνου - ποιότητας ώστε για κάθε έργο, να παραδίδεται το «σωστό τελικό προϊόν» στην ζητούμενη ποιότητα.