• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Υγιεινή & Ασφάλεια

#Αναγνώριση κινδύνων

#Πρόληψη

Η Novaco είναι μία φύσει ανθρωποκεντρική εταιρία που δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη φυσική ακεραιότητα των εργαζομένων και μοχθεί για την παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Όταν υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση προς τους ανθρώπους, αυτοί επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης, βελτιώνουν την απόδοσή τους, δημιουργώντας έτσι αξία για τους πελάτες. 

Στην κατασκευή, υπάρχουν αυξημένοι εργοταξιακοί κίνδυνοι που ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά όπως η χρήση ικριωμάτων, ο ήχος υψηλής έντασης, η σκόνη, ηλεκτρισμός, οι τοξικές ουσίες κ.λπ. Εμείς δεν βλέπουμε τα ατυχήματα ως ένα τυχαίο φυσικό και αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι οι επισφαλείς πράξεις και συνθήκες πρέπει προληπτικά να αποτρέπονται μειώνοντας τους εντοπισμένους κινδύνους, που μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες.>Η Novaco λόγω της εμπειρίας της στη διαχείριση έργων με διεθνή πρότυπα και πρακτικές, που αποτελούν συγκριτικό σημείο αναφοράς (benchmark practices) για το υψηλό επίπεδο τους παγκοσμίως, έχει αποκτήσει με την πάροδο των ετών πολύτιμη γνώση στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας. Τηρούμε τους νόμους και τους κανονισμούς, που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μας, των υπεργολάβων μας, των προμηθευτών μας, των πελατών μας και του ευρέως κοινού. Παρέχουμε εκπαίδευση και διασφαλίζουμε την υγεία σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Το πρόγραμμα της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στους χώρους της εργασίας μας είναι πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA βάσει του προτύπου ISO 45001 : 2018.

Λήψη Πολιτικής
Υγιεινής & Ασφάλειας
Λήψη
Πιστοποιητικού ISO​


Aerial view of an employee working safely on a  high crane on top of a 6 floor industrial building.

man with helmet and belt on mep installation

two workers on top of a crane in mechanical installation