• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Οι Αξίες μας

 

Έχουμε σταθερές αξίες που παραμένουν αναλλοίωτες στην πάροδο των ετών, έχουν διαμορφώσει την κουλτούρα μας και αποτελούν μέρος της προσωπικότητάς μας. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται στην επαγγελματική μας συμπεριφορά στην καθημερινή λειτουργία και καθορίζουν την συμπεριφορά που οφείλουν να ακολουθούν οι εργαζόμενοί μας.

Οι αξίες μας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πλαισίου που χρησιμοποιούμε για την εύρεση του προσωπικού, την εξέλιξη, την αξιολόγηση και την ανταμοιβή αυτού. Επιπλέον μας βοηθούν να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, αντικατοπτρίζονται στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, και χαρακτηρίζουν γενικότερα τον τρόπο που εργαζόμαστε.

triangle with text innovation, client satisfaction, integrity values

Ακεραιότητα

Ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στο οποίο βασίζεται η αποστολή και η στρατηγική μας πρόθεση είναι η ακεραιότητα. Αυτή διασφαλίζει τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους και συναδέλφους μας.
Η Novaco επιδεικνύει ακεραιότητα ενεργώντας με ήθος, ειλικρίνεια, δικαιοσύνη και σεβασμό.

Τηρούμε τις υποσχέσεις μας, είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε και πράττουμε, αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για την εξεύρεση λύσεων και την επίτευξη αποτελεσμάτων.

Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας,

 

παραμένοντας αδιάφθοροι, και πιστοί στην τήρηση του νόμου και των ηθικών προτύπων μας.

Σε τελική ανάλυση, μια εταιρεία με υψηλό επίπεδο ακεραιότητας χαίρει και ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Θεωρούμε ότι η εμπιστοσύνη είναι ο πυρήνας της επιτυχίας της Novaco, η οποία ειδικά την τελευταία δεκαετία, εν μέσω της δημοσιονομικής Ελληνικής οικονομικής κρίσης αποδείχθηκε μια από τις κατασκευαστικές εταιρείες στις οποίες μπορεί κάποιος να βασιστεί.


 

 

#Ειλικρίνεια

#Εκπλήρωση δεσμεύσεων

 

 

 

Λήψη
κώδικα δεοντολογίας​
 

Ικανοποίηση Πελατών

#Υπερβαίνοντας τις προσδοκίες

Ως επαγγελματίες, είμαστε
προσηλωμένοι στην παροχή υπηρεσιών στη βέλτιστη ποιότητα μέσω οικονομικά αποδοτικών λύσεων και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αποκομίζοντας ένα λογικό και δίκαιο κέρδος.
Κάθε ανατιθέμενο έργο, παρόλο που μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες και εργασίες επαναλαμβανόμενες, είναι εκ φύσεως ξεχωριστό λόγω ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων.
Και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε το κάθε έργο, από την αρχή έως την ολοκλήρωση του, ως Μοναδικό.

 

Η Novaco θεωρεί απαραίτητο να μην στοχεύει μόνο στις επιδιωκόμενους στόχους των έργων, αλλά και να σκέφτεται στις λόγους πίσω από στις επιθυμίες του τελικού χρήστη, να βελτιώνει το παρεχόμενο προϊόν και να αγωνίζεται για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, στις κατασκευής και στις λειτουργίας των έργων.
Είμαστε πάντα διαθέσιμοι να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των πελατών, να επιλύσουμε ζητήματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν, να κάνουμε τροποποιήσεις και να προτείνουμε πρακτικά εφικτές λύσεις.

 

Οι πυλώνες των ικανοτήτων μας, εμπειρία – εξειδίκευση - ευελιξία, μας επιτρέπουν να προλαμβάνουμε, να ενεργούμε και να αντιδρούμε με επαγγελματισμό. Διατηρούμε έτσι μία εστιασμένη και ρεαλιστική προσέγγιση διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
Το τελικό αποτέλεσμα των προσπαθειών μας είναι να έχουμε έναν ικανοποιημένο πελάτη.

handshake of three people in construction siteΚαινοτομία

#Υπάρχει πάντα ένας καλύτερος – νέος τρόπος

Η καινοτομία είναι βασικό συστατικό του DNA της εταιρίας από ιδρύσεως, όπως φανερώνει και το επιλεγμένο όνομα της εταιρείας μας ΝOVACO (NovaCompany: Το Nova προέρχεται από τη λατινική λέξη Novum δηλ. καινούργιο, φρέσκο, ασυνήθιστο, ξεχωριστό).
Εξαρχής η καινοτομία ήταν για εμάς ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προσθέτουμε αξία ανακαλύπτοντας συνεχώς νέους και καλύτερους τρόπους για να βελτιώσουμε της εργασία μας και να μειώσουμε το κόστος, χωρίς ωστόσο να διακυβεύουμε το υψηλό επίπεδο των ποιοτικών προτύπων μας. Για αυτόν τον λόγο, αγκαλιάζουμε ενεργά τη συν-δημιουργία και την υιοθέτηση μιας ιδέας ή συμπεριφοράς σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου, ενταγμένης πάντα σε ένα περιβάλλον διαχείρισης των κινδύνων (risk management). Αναζητούμε συνεχώς την εξέλιξη και βελτίωση της απόδοσης, ασφάλειας και ποιότητα των έργων μας. Αυτή η ιδέα μπορεί να είναι ένα από μια νέα συσκευή, προϊόν, ή υπηρεσία, μία νέα διαδικασία, ένα πρόγραμμα, σύστημα ή ακόμα και μία νέα πολιτική.

 

 

Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογική καινοτομία έχει ήδη διεισδύσει στον κατασκευαστικό κλάδο και στη διαχείριση έργων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες με νέα εργαλεία όπως ο Ψηφιακός Αυτοματισμός, η Ρομποτική, οι Αισθητήρες, οι επιτόπου Κάμερες, τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Μηχανική Μάθηση, η Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, η Εικονική Πραγματικότητα (VR), η Επαυξημένη πραγματικότητα (AR), το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT), τα Έξυπνα Κτίρια.
Αυτές οι εξελίξεις προφανώς επαναπροσδιορίζουν σε μελετητικό και σε κατασκευαστικό επίπεδο, μεταξύ άλλων τη συσχέτιση, τη σύνθεση και την ανάλυση πολλαπλών ροών δεδομένων, παρακολούθησης και ροής εργασίας, παρέχοντας ένα δρόμο για μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.