• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Η Ομάδα μας

#Kατάρτιση

#Απόδοση

#Μακροχρόνιες Σχέσεις

Οι Άνθρωποί μας είναι η πεμπτουσία της τεχνογνωσίας μας και αποφασιστικός παράγοντας για την βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Οι πολύ καλά καταρτισμένοι υπάλληλοι μας με πολύ ισχυρά προσωπικά κίνητρα είναι το κλειδί των κερδών και της αποτελεσματικότητας μας.


Θέλουμε οι άνθρωποί μας να αντανακλούν την εταιρική κουλτούρα της Novaco και για να το πετύχουμε αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε το καλύτερο δυνατόν εργασιακό περιβάλλον και υψηλό βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων μας. Στόχος μας είναι να δομήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της ομάδας που ανήκουν στην οικογένεια της Novaco.


Η τεχνική ομάδα της Novaco αποτελείται από πιστοποιημένους και καταρτισμένους διαχειριστές έργων και κατασκευών, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, μηχανικούς πληροφορικής και εξειδικευμένους τεχνικούς. Πέραν αυτών, οι άριστα ειδικευμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες και συνεργάτες μας αποτελούν μέρος της οικογένειας μας, διασφαλίζοντας υψηλό βαθμό ικανοποίησης του πελάτη.


Η αφοσίωση όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία στελεχών της Novaco, αποτελεί αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη για τους πελάτες μας και εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών μας.


Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου καθορίζουμε και συγκροτούμε προσεκτικά την ομάδα που ενδείκνυται για τους στόχους του κάθε έργου.

selection process graph triangle of 3 steps selection, motivation, devotion

  

Ενίσχυση Ομάδας

#Στοχευμένη Πρόσληψη

#Ανταποδοτικό Εργασιακό Περιβάλλον

#Αυξημένη Αφοσίωση

Επιλογή

Επιλέγουμε προσεκτικά τους εργαζόμενους μας, τους εκπαιδεύουμε και τους παρακινούμε για να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό.

 

Προσλαμβάνουμε προσωπικό που είναι ειδικευμένο και έχει την ικανότητα γρήγορης εξέλιξης με υψηλό επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης. Έχουμε σαφώς ορισμένους ρόλους και ευθύνες.

 

Πιο συγκεκριμένα, απασχολούμε έμπειρα άτομα, με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ικανά να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Απασχολούμε άτομα που λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την εταιρία μας: ακεραιότητα, καινοτομία, ικανοποίηση πελατών. Με βάση τις ανάγκες του κάθε έργου, είτε απασχολούμε άμεσα τους υπαλλήλους μας (μόνιμους ή με σύμβαση έργου) ή χρησιμοποιούμε εργολάβους της ίδιας αντίληψης.

Παρακίνηση

Παρακολουθούμε τις τεχνικές δεξιότητες του προσωπικού μας και τις αναπτύσσουμε με συνεχή εκπαίδευση σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο και τα διδάγματα, που έχουν αντληθεί από τις δραστηριότητές μας. Υψηλές τεχνικές ικανότητες, σαφής καθορισμός στόχων, ορθή επιτήρηση, καθοδήγηση και αναγνώριση των αποτελεσμάτων ως επιβράβευση και ανταμοιβή είναι βασικοί παράγοντες στη στρατηγική διακράτησης και παρακίνησης του προσωπικού μας.


Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες για διαπροσωπική ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την ικανοποίηση και την ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων μας. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι άξιοι και πολύτιμοι, τους σεβόμαστε και ενθαρρύνουμε την επικοινωνία «εκ των άνω προς τα κάτω» όσο και «εκ των κάτω προς τα άνω». Θέλουμε όλα τα μέλη της ομάδας να συμμετέχουν με συνειδητή δέσμευση σε ενέργειες προστιθέμενης αξίας.

Αφοσίωση

Η ενίσχυση της ομάδας, η ανάπτυξη του προσωπικού, η ηγεσία και τα κίνητρα δημιουργούν την κουλτούρα μίας δυναμικής και συνεκτικής ομάδας.
Μίας ομάδας αφοσιωμένης έτοιμη να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες ποιότητας, να αυξήσει την αξία της εταιρείας και να επιτύχει την ικανοποίηση των πελατών.

 

 


Ξεκάθαροι και προκλητικοί στόχοι, πρότυπα αξιολόγησης απόδοσης και προσιτή διοίκηση σε ένα συνεργατικό περιβάλλον περιγράφουν το στυλ ηγεσίας της Novaco, η οποία κάθε φορά προσαρμόζεται κατάλληλα.


Η διοικητική ομάδα, μέσω της γνώσης και της εμπειρίας της, οδηγεί παραδειγματικά, μοιράζεται τη δύναμη της εξουσίας και βασίζεται στις διαπροσωπικές δεξιότητες για να παρακινήσει την ομάδα ώστε να στηρίξει από κοινού την επίτευξη των στόχων. Η διοίκηση υποστηρίζει πάντα την επίλυση των συγκρούσεων μέσω ενός καλά προγραμματισμένου πλάνου επικοινωνίας, προκειμένου να βελτιώσει την απόδοση, να μειώσει τις διαφωνίες, να αντιδράσει σε αναδυόμενα προβλήματα και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις για την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων. Η επιρροή μέσω επιβολής της αναγκαστικής δύναμης ή πίεσης χρησιμοποιείται σπάνια και σε ακραία περιστατικά.


Επιπρόσθετα, στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας ενεργούμε δίκαια, με καλή πίστη, συνεργατικό πνεύμα και ενθαρρύνουμε την διοικητική μας ομάδα να ηγείται στην επίλυση προβλημάτων, που εξομαλύνει τις εντάσεις και συμβιβάζει τα μέρη σε μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση (win-win).

NOVACO EMPLOYEES IN UNIFORMS CONCENTRATING ON LOOKING AT A MOBILE SCREEN

Ηγεσία

#Σαφή Πρότυπα Απόδοσης

#Επίλυση Συγκρούσεων

#Παραδειγματική Συμπεριφορά