• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

Καριέρα

Θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να ενταχθείτε στην ομάδα της Novaco, εάν θέλετε να γίνετε μέλος μιας αξιόπιστης εταιρείας, που αναλαμβάνει τοπικά και διεθνή απαιτητικά έργα, με εμπειρία στον τομέα των κατασκευών και της Μηχανικής, αν σας αρέσει η συνεχής μάθηση και οι προκλήσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των πιο σύνθετων εργασιών σε μια ολοκληρωμένη και ενσωματωμένη λύση.

Εάν είστε επαγγελματίας, εργατικός, με ακεραιότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας και θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας ως εργαζόμενος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, υπεύθυνος έργου ή υπεργολάβος επικοινωνήστε μαζί μας και υποβάλετε το βιογραφικό σας ή το εταιρικό σας προφίλ στο info@novaco.gr.
 


Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Τηλέφωνο: [+30] 210 8846820

Email: info@novaco.gr

Περισσότερες Πληροφορίες