• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr


European union flag sponsor of this site

Ποιοι Είμαστε

#25+ χρόνια Εμπειρίας

#Διεθνής Τεχνογνωσία

#Υπηρεσίες Μηχανικού

  Προστιθέμενης Αξίας

Η Novaco είναι μια αξιόπιστη τεχνική εταιρεία με αποδεδειγμένο ιστορικό 25 ετών στην επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων για εταιρικούς πελάτες και ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εστιάζουμε σε μικρής έως και μεγάλης κλίμακας έργα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μηχανικού και υψηλή εξειδίκευση. Μπορούμε να ενσωματώσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο και την πιο περίπλοκη εργασία. Μας εμπιστεύονται για τα αποτελέσματά μας.

περισσότερα για την εταιρεία​...

Τομείς δραστηριότητας

Κατασκευή


Αναλαμβάνουμε μεγάλα και σύνθετα έργα

αξίας έως 10 εκατομμύρια ευρώ

Διαχείριση εγκαταστάσεων


Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και υποστηρίζουμε τη λειτουργικότητα

του έργου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του

Ανάπτυξη έργων


Αναπτύσσουμε οικιστικά έργα

και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ειδικές Κατασκευές


Έχουμε διαφοροποιηθεί κάθετα και παράγουμε καινοτόμα προϊόντα

Φωτοσωλήνων & Δεξαμενών Αποθήκευσης

Οι Υπηρεσίες μας

#Ολοκληρωμένες Λύσεις • #Μελέτη-Κατασκευή-Επίβλεψη • #Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μηχανικού

complete range of services from consulting to Operation and maintenance

Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης, κατασκευής και επίβλεψης έργων (EPC, EPCM). Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη από μια μικρή ομάδα εργασιών έως και την παράδοση έργων με το “κλειδί στο χέρι”.
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μηχανικού σε όλα τα στάδια του έργου υλοποιώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και απαιτήσεις.

περισσότερα για υπηρεσίες​...

Ανεξαρτήτως Κλίμακας ή Πολυπλοκότητας, Υλοποιούμε με Επιτυχία

- Η Εξειδίκευσή μας είναι η Δύναμη μας -


Είμαστε Διαφορετικοί

#Δέσμευση

#Ικανότητες

#Ευελιξία

Δέσμευση Ποιότητας

Η ποιότητα δεν είναι υποκειμενική ή ασαφής, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένα γνωρίσματα και χαρακτηριστικά.

Δέσμευση στις ανάγκες του πελάτη

Πυξίδα μας είναι ο σαφής καθορισμός του “προς υλοποίηση” αντικειμένου εντός του προκαθορισμένου κόστους και χρόνου.

Εξειδίκευση σε έργα :

•  Υψηλής Αξίας

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης (one stop) στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολυτελών έργων, μεγάλης αξίας και υψηλής αισθητικής. 

•  Υψηλής Τεχνολογίας

Έχουμε παραδώσει έργα “ελεγχόμενου περιβάλλοντος” στην αιχμή της τεχνολογίας, με αυστηρές προδιαγραφές και αυξημένες απαιτήσεις αυτοματισμών (π.χ. διυλιστήρια, φαρμακοβιομηχανία).  

•  Σύνθετα Έργα

Δραστηριοποιούμαστε σε περίπλοκες εγκαταστάσεις απαιτούν έναν συνδυασμό δεξιοτήτων και γνώσεων σε τομείς όπως η διασφάλιση ποιότητας, οι αυτοματισμοί (π.χ. PLC, Scada, EMS, BMS), οι καθαροί χώροι και οι εκρήξιμες ατμόσφαιρες κ.α. 

•  Η/Μ Εγκαταστάσεις

Έχουμε δυνατότητα καθετοποιημένης κατασκευής Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων με δικούς μας πόρους σε τομείς όπως: Αυτοματισμοί, Μέση Τάση, Κλιματισμός, Καθαρά Μέσα (Clean Media), Υγραέριο/Φυσικό Αέριο, Φωτοβολταϊκά, Συστήματα κατάσβεσης κ.α. 

Ευελιξία - Υπηρεσίες Μηχανικού Εξοικονόμησης - Διαλειτουργικότητα

Στα απρόβλεπτα εμπόδια της κατασκευής ανταποκρινόμαστε με εναλλακτικές λύσεις, με γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ παράλληλα ακολουθούμε τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Προσφέρουμε υπηρεσίες μηχανικού που προσθέτουν αξία και εξοικονόμηση (value added engineering) και ενσωματώνουμε τα στοιχεία του έργου σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.


Γιατί να μας Επιλέξετε

#Εξασφαλισμένη Απόδοση # Εξασφαλισμένη Αποτελεσματικότητα

Πιστοποιήσεις Εταιρείας

•  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, EN ISO 9001 : 2015

• Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία, ISO 45001 : 2018

•  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EN ISO 14001 : 2015

Ποιότητα Έργου

•  Διακρίβωση Σχεδιασμού (DQ)

•  Διακρίβωση Εγκατάστασης (IQ)

•  Διακρίβωση Λειτουργίας (OQ)

•  Διακρίβωση Αποδοτικότητας (PQ)Επιμέλεια

•  Ανάλυση Κινδύνων

•  Διαχείριση Αποκλίσεων

•  Αντλούμενα Διδάγματα

•  Εναρμόνιση με τις τρέχουσες πρακτικές (cGMP, GEP, GECP)

•  Απαιτήσεις του Πελάτη


Έργα Αναφοράς

Έχουμε αποδεδειγμένη εμπειρία σε υψηλών απαιτήσεων πελάτες και ειδικευμένα έργα αιχμής

reference project of construction of silicon industrial buildings
PCC Bakki

Εργοστάσιο Πυριτίου

Κατασκευή, Χούσαβικ-Ισλανδία

reference project of a large regional district hospital
Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου 

Νοσοκομειακή Εγκατάσταση

Διαχείριση-Λειτουργία-Συντήρηση

reference project of a specialised high tech industrial plant
Pharmathen LAI

Εργοστάσιο Φαρμάκων Βραδείας Αποδέσμευσης

Κατασκευή, Κομοτηνή