Industry The Best Quality Products

Transforming Promises into Value
εργα της novaco
Construction
is our business
εργα της novaco
engineering
expertise
εργα της novaco
Integration
facility management
Κατηγορίες
Φωτοβολταϊκά
φωτοβολταικα και ηλιανθος
Δραστηριοποιούμαστε στην εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σπίτια, βιομηχανικά κτίρια, πάρκα σε όλη την Ελλάδα


Μεταλικές Δεξαμενές Νερού
Δεξαμενες νερου
Μελέτη και κατασκευή μεγάλου όγκου δεξαμενών νερού απο κυματοειδή λαμαρίνα για ύδρευση, άρδευση και πυρόσβεση info@novaco.gr


Διαχείριση Ενέργειας
σκαλα εξοικονομισης ενεργειας

Μέτρηση, και ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων της εγκατάστασης, και σχεδιασμός στοχευμένων επεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας info@novaco.gr


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
εργοταξιο κατασκευή
Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες είναι η κύρια επιχειρηματική μονάδα της Novaco. Κατασκευάζουμε ειδικευμένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, καταστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, έργα πολιτικού μηχανικού, κατοικίες και ενεργειακά έργα. Με βάση την έως τώρα εμπειρία των στελεχών μας, το μέγεθος και την εμπειρία της εταιρείας μας, η Novaco μπορεί να αναλάβει μεγάλα και ιδιαιτέρως σύνθετα έργα για τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
Επικεντρωνόμαστε στην εξυπηρέτηση κυρίως εταιρικών πελατών, αλλά και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Κατασκευαστικές εργασίες προκύπτουν και από τις δραστηριότητες ανάπτυξης έργων της Novaco (ανάπτυξη ακινήτων και ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων).
Η μεθοδευμένη προσέγγισή όταν ασχολούμαστε με κάποιο έργο, μας επιτρέπει να προσφέρουμε κατ’ αποκοπή τίμημα σε έργα υψηλής ποιότητας με αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής. Προσπαθούμε να επιτύχουμε υψηλά επίπεδα τεχνικής και οικονομικής απόδοσης βασιζόμενοι σε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας μηχανικών, σε συντονισμένες διαδικασίες προμηθειών, ποιοτικούς και δοκιμασμένους υπεργολάβους και διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας του έργου και των διαδικασιών αυτού.

εργα της Novaco ανάπτυξη
Τα έργα ανάπτυξης με τα οποία κυρίως δραστηριοποιούμαστε είναι η ανάπτυξη ακινήτων για χρήση κατοικίας και η ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.
Οι δραστηριότητες ανάπτυξης είναι μεν εντάσεως κεφαλαίου, όμως αν προγραμματιστούν σωστά μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές αποδόσεις στο επενδυμένο κεφάλαιο. Πέραν αυτού έχουν και μία σημαντική παράπλευρη ωφέλεια διότι δίνουν μέγεθος και σταθερή ροή έργων στην εταιρεία. Επιθυμία μας είναι μέσω των δραστηριοτήτων ανάπτυξης να αποκτήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

εργα της novaco ανάπτυξη ακινήτων
Η ανάπτυξη οικιστικών ακινήτων είναι μια συνεχής διαδικασία εξεύρεσης οικοπέδου, καθορισμού του τελικού προϊόντος, μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, προώθησης και πώλησης, η οποία απαιτεί συνεχή προσπάθεια και ευθύνη σε όλες τις φάσεις του έργου.
Η κατασκευή πράσινων κατοικιών με φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο υλικά κατασκευής και με μειωμένες ενεργειακές ανάγκες πιστεύουμε ότι είναι αναπτυσσόμενη αγορά στον κλάδο καθώς και μία ευκαιρία για διαφοροποίηση.

εργα της novaco ηλιακή ενέργεια
Η παραγωγή ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι ένας κλάδος που δραστηριοποιούμαστε δυναμικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα έργα αυτού του είδους απαιτούν υψηλά κεφάλαια, έχουν πολλούς γραφειοκρατικούς σκοπέλους που πρέπει κανείς να υπερκεράσει, καθώς και μεγάλο χρόνο αποεπένδυσης. Αν όμως ενταχθούν σε κυβερνητικό πρόγραμμα επιδότησης μπορούν εύκολα να χρηματοδοτηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα και έτσι να δώσουν ικανοποιητική εξασφαλισμένη απόδοση, αλλά και μέγεθος στην εταιρεία μας.

εργα της novaco διαχείριση εγκαταστάσεων
Προκειμένου να διατηρήσουμε τη δέσμευση των εταιρικών πελατών προς εμάς, να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητά μας και να εξασφαλίσουμε μελλοντικά έργα για τις κατασκευαστικές δραστηριότητες, προσφέρουμε υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης εγκαταστάσεων. Οι υπηρεσίες διαχείρισης μαζί με αυτές του σχεδιασμού και της κατασκευής, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο και βελτιστοποιημένο προϊόν, ενισχύουν την εικόνα και τη φήμη της εταιρείας μας ως κορυφαίου κατασκευαστικού οίκου σε κάθε στάδιο ζωής της εγκατάστασης και μας καθιστούν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη για τους πελάτες μας. Μαζί με τις δραστηριότητες ανάπτυξης έργων προσδίδουν ένα υπολογίσιμο σταθερό μέγεθος στην εταιρεία μας και αυξάνουν τη δυναμική του ενεργητικού μας.
Προσηλωμένοι στην βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας και στην ανάγκη των καιρών για υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας με βάση επιστημονικές και τεχνοκρατικές πρακτικές, προσφέρουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές επιθεωρήσεις με μέτρηση και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών και προτείνουμε μέτρα εξοικονόμησης.