• Τηλ: +30 210 8846820 - 8
  • Γέλωνος 9, Αθήνα, 115 21
  • Email: info@novaco.gr

banner espa234x60

Ποιοι Είμαστε

#25+ χρόνια Εμπειρίας
#Διεθνής Τεχνογνωσία
#Υπηρεσίες Μηχανικού
  Προστιθέμενης Αξίας

Η Novaco είναι μια αξιόπιστη τεχνική εταιρεία με αποδεδειγμένο ιστορικό 25 ετών στην επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων για εταιρικούς πελάτες και ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εστιάζουμε σε μικρής έως και μεγάλης κλίμακας έργα που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μηχανικού και υψηλή εξειδίκευση. Μπορούμε να ενσωματώσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο και την πιο περίπλοκη εργασία. Μας εμπιστεύονται για τα αποτελέσματά μας.

περισσότερα​...

Τομείς δραστηριότητας

Οι Υπηρεσίες μας

#Ολοκληρωμένες Λύσεις • #Μελέτη-Κατασκευή-Επίβλεψη • #Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Μηχανικού

 

services

 

Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης, κατασκευής και επίβλεψης έργων (EPC, EPCM). Αναλαμβάνουμε πλήρη ευθύνη από μια μικρή ομάδα εργασιών έως και την παράδοση έργων με το “κλειδί στο χέρι”.
Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μηχανικού σε όλα τα στάδια του έργου υλοποιώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και απαιτήσεις.

περισσότερα​...

Ανεξαρτήτως Κλίμακας ή Πολυπλοκότητας, Υλοποιούμε με Επιτυχία

- Η Εξειδίκευσή μας είναι η Δύναμη μας -

Είμαστε Διαφορετικοί

#Δέσμευση
#Ικανότητες
#Ευελιξία

Δέσμευση ποιότητας

Quality is not subjective or vague but related to specific features and characteristics.

Δέσμευση στις ανάγκες του πελάτη

Our compass is a well-defined scope in a predetermined cost, in a specified Time Frame.

read more​...

Expertise in:

•  High End

A one stop full design and build services in the demanding high-end residential construction sector.          

read more​...

•  High Tech

We have serviced sophisticated clients in control and regulated environments (such as the oil and pharmaceutical industry) and completed projects according to specific requirements and the latest technical standards. 

read more​...

•  Complex Projects

Specialised installations require a combination of skills and knowledge such as quality assurance, architectural finishing, control automation (e.g. PLC, Scada, EMS, BMS), clean rooms, and explosive atmospheres.          

read more​...

•  MEP

In-house capability in vertically integrated services for MEP installations such as control automation, MV distribution, HVAC, Clean Media, LG/LNG, Photovoltaics, Suppression.          


read more​...

Flexibility-Value Engineering-Integration

We respond to unexpected discrepancies with alternatives, we adjust quickly to changing needs and conditions, while adapting to new technologies and offering value added engineering and integrated solutions.

read more​...

Γιατί να μας Επιλέξετε

#Εξασφαλισμένη Απόδοση • #Εξασφαλισμένη Αποτελεσματικότητα

Πιστοποιήσεις Εταιρείας

•  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, EN ISO 9001 : 2015

• Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία, ISO 45001 : 2018

•  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, EN ISO 14001 : 2015

Ποιότητα Έργου

•  Διακρίβωση Σχεδιασμού (DQ)

•  Διακρίβωση Εγκατάστασης (IQ)

•  Διακρίβωση Λειτουργίας (OQ)

•  Διακρίβωση Αποδοτικότητας (PQ)Επιμέλεια

•  Ανάλυση Κινδύνων

•  Διαχείριση αποκλίσεων

•  Αντλούμενα Διδάγματα

•  Εναρμόνιση με τις τρέχουσες πρακτικές (cGMP, GEP, GECP)

•  Απαιτήσεις του Πελάτη


Έργα Αναφοράς

Έχουμε αποδεδειγμένη εμπειρία σε υψηλών απαιτήσεων πελάτες και ειδικευμένα έργα αιχμής.

Εργαζόμαστε με...

values 4
...σταθερές αξίες

Our principles have remained constant over the years, have shaped our culture and are part of who we are.


περισσότερα​...

 

 

...standardised processes

Robust management systems with international acreditations maintain the systematic execution and consistency of high performance while minimise the impact of negative internal and non-controllable external environmental forces.


read more​...

...a devoted team

Our People is the quintessence of our expertise and the key to the company’s sustainable growth.
Highly qualified employees with a high level of personal development are a crucial factor for both earnings and performance.

 

read more​...

people leadership